Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Кабинетът прие Наредба за общите изисквания за оперативната съвместимост и информационна сигурност (10-11-2008)

Правителството прие Наредба, с която се определят общите изисквания за информационна сигурност и оперативна съвместимост за нуждите на предоставянето на вътрешни електронни административни услуги и обмен на електронни документи между административните органи. Документът регламентира също воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на стандартите.

Според наредбата администрациите са длъжни да изпращат и получават електронни документи помежду си чрез единната среда за обмен на електронни документи (ЕСОЕД), освен в случаите на неизправност на средата и при липса на техническа възможност за това.

Наредбата регламентира още изискванията и стандартите за сигурност, на които трябва да отговарят информационните системи на административните органи за въвеждане, изпращане, обработка, достъп, обмен, съхраняване и архивиране на данни, както и общите мерки за сигурност. Всяка администрация ще има служител, отговарящ за мрежовата и информационна сигурност, който ще бъде пряко подчинен на ръководителя на администрацията. Към председателя на ДАИТС ще бъдат създадени Съвет за мрежова и информационна сигурност на информационните системи на административните органи и Съвет по стандартите за оперативна съвместимост и информационна сигурност.

С приемането на наредбата се цели постигане на функционалност на информационните системи, използвани от административните органи, позволяваща обработване, съхраняване и обмен на електронни документи и данни помежду им за нуждите на предоставянето на вътрешни електронни административни услуги в автоматизиран режим, използвайки единни технологични стандарти и процеси.

Източник: Computerworld


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com