Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Докъде стигнахме с е-правителството? - Монитор (11-3-2008)

"Монитор" 11 март 2008 , 13 стр.
Има още страхотно много работа да се върши
Методи В. Методиев, И.П.И

През месец февруари в интернет портала на ЕС, специализиран за представяне на идеите и достиженията на електронното правителство, беше публикуван доклад за състоянието на развитие на електронното правителство в страните-членки.
Какво казва докладът за България?
На първо място докладът започва с представяне на страната ни, като основните засегнати моменти са свързани с описание на икономиката, законодателната основа и политическите предпоставки за развитието на електронното правителство.
Това, което е важно в доклада, е направеният анализ на състоянието на т.нар. 20 индикативни услуги, които са в основата на съществуването на понятието работеща администрация по принципите, заложени в идеята за електронно правителство. В индикативната таблица е представено състоянието на е-правителството според Брюксел и според София:
Процесът на предоставяне на административните услуги онлайн преминава през следните 4 степени:
1-ва степен Информация: Институциите публикуват информация в интернет, която е достъпна за гражданите и фирмите.
2-ра степен Еднопосочно взаимодействие: Институциите публикуват информация в интернет и предоставят възможност за изтегляне на бланки, формуляри, свързани с услугите.
3-та степен Двупосочно взаимодействие: Потребителят на услугата освен информация и изтегляне на бланки, може да изпраща писма, формуляри и др. до държавните институции по електронен път (по интернет), но държавната администрация не е задължена да му отговаря в реално време или по същия начин.
4-та степен Транзакция: Гражданите и фирмите комуникират с държавната администрация по електронен път. Съществува механизъм за потвърждаване на действителността на транзакцията.
От съпоставената информация спрямо двата доклада се вижда, че се наблюдава подобрение в работата на институциите и готовността им за практическо въвеждане на принципите на електронно правителство. Същевременно с това немалко институции изобщо не са мръднали в ИКТ при развитието на предоставяне на административни услуги. Парадоксалното е, че според доклада на КЦИКУТ тези институции са в по-напреднала фаза на въвеждане на е-правителството, отколкото според данните от ЕС. Разглеждайки по-внимателно възможностите на отделните изградени системи, се вижда, че някои от тях (волно или неволно) не са разбрали какво трябва да включва всеки един от четирите етапа от развитието на е-правителството като действаща услуга. И поради тази причина на места в индикативната таблица се наблюдават странни несъответствия. Накратко казано, в отделни моменти от представянето на достиженията на българската инициатива за е-правителство нещата са леко поукрасени от българските докладотворци. Истината е, че има още страхотно много работа да се върши освен по самото техническо изграждане на системата на електронното правителство, но и по подобрение на интерфейса на отделните услуги (което включва и определението за user-friendly работа с определен продукт) и обучение на администрацията за адекватна и ефективна работа с ИКТ достиженията.

Източник: www.pressboard.info


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com