Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Интернет общество – България и Блулинк стартират инициатива за правата на потребителите в Интернет (13-8-2008)

Инициативата, която двете организации стартират съвместно, с идеята да включат възможно най-много организации и гражданското общество в България, е по повод издадената в началото на тази година наредба 40 от МВР, с което мобилните и интернет оператори се задължават да събират информация за всички съобщения, предавани в цифров вид. Съгласно тази наредба, всеки който предоставя цифрови услуги или информация е длъжен да пази запис на всички обменени данни и съобщения. Достъп до данните имат МВР, съдът и други институции, занимаващи се с обществената сигурност и ред. Според юристи, приемането на такава наредба е в противоречие с Конституцията на Република България, Европейската харта за правата на човека и правото на ЕС.

Целта на настоящия проект, чието съ-финансиране е осигурено от глобалното Интернет общество, е да се предизвика обществен дебат върху защитата на правата на потребителите в интернет и задържането на информация в България. Това ще бъде постигнато като представители на правителството, бизнеса, юристи, неправителствени организации и гражданското общество бъдат привлечени в публична дискусия, в резултат на която да бъдат направени предложения в парламента за промяна на нормативния акт регламентиращ задържането на информация и ограничаването на правата в интернет.

Сред основните задачи, които си поставя настоящата инициатива е:
- създаването на активен диалог и дебат в гражданското общество в България по въпросите на цифровите права и свободи в контекста на приетото в България постановление в началото на 2008
- изясняване на противоречиви точки от наредбата и лобиране за промяната й в съгласие с други европейски и световни практики
- събиране на представители на правителството, доставчици на интернет, организации представляващи гражданското общество, лица с активна гражданска позиция и други заинтересовани страни с цел да се споделят различни мнения и да се реализира конструктивен обществен дебат върху споменатите по-горе въпроси.

Като резултат от инициативата се очаква да бъде повишено разбирането сред обществото за политиката на правителството за задържане на данни и правата на потребителите в Интернет. Очаква се да се установят контакти и отношения между различни организации, чиято работа е тясно свързана със задържането на информация и въпросите на свободата на словото. Ще се цели и постигането на резултат в парламента чрез изпращане на изявления и предложения за промени на нормативната уредба, свързана с цифровите права.

За повече информация можете да пишете на naredba40@isoc.bg


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com