Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Защо ВАС забрани на МВР да ни следи в интернет (15-12-2008)

Службите няма да могат безконтролно да проверяват с кого сме говорили по телефона и с кого сме си писали в интернет. Това е последицата от решението на 5-има съдии от Върховния административен съд (ВАС), които отмениха окончателно текст от Наредбата за категориите данни и реда, по който се съхраняват и предоставят от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги за нуждите на националната сигурност и за разкриване на престъпления.

Правилата за следене задължаваха интернет доставчиците и мобилните оператори да съхраняват архив от данни, до който чрез компютърен терминал да имат постоянен достъп служители от дирекция "Оперативно-техническа информация" при МВР, разследващите органи, прокуратурата и съдът. И то дори при съмнение за (всякакъв вид) престъпление. За следенето на телефонни обаждания, SMS-и и MMS-и актът действаше от януари 2008 г., а следенето в интернет бе планирано за март 2009 година.

Наредбата е в отговор на текст от Закона за електронните съобщения. Той пък се опитва да въведе у нас изискванията на Директива на Европейския парламент от 15 март 2006 г. за запазване на данни, създадени или обработени във връзка с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи. В част от страните от ЕС директивата, която ограничава правата на гражданите в името на националната сигурност, е въведена със закон, а в други не е въведена.

Единствено България записа следенето на разговорите и на електронните съобщения в подзаконов нормативен акт. Така с една наредба, без обществени дебати, без разисквания в пленарна зала, бе позволено следене, което драстично ограничава конституционни права. А и права, гарантирани от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи.

По този повод адвокат Александър Кашъмов от Програма "Достъп до информация", оспорила правилата за следене, заяви пред в. "Труд": "С решението си ВАС доказа, че е стожер на демокрацията. То е един от малкото примери, при които България се държи като субект на ценностите на ЕС, а не като обект на проверки. В другите страни членки директивата бе въведена със закон, а в някои от тях този закон вече се оспорва заради самата директива - Германия и Унгария. Повечето държави не са я приложили, тъй като изчакват да приключи делото пред Първоинстанционния съд на Европейските общности, където се обжалва цялата директива от страна на Ирландия".

Отмененият текст гласи, че за нуждите на оперативно-издирвателната дейност предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, осигуряват на дирекция "Оперативно-техническа информация" при МВР пасивен технически достъп чрез компютърен терминал до съхраняваните от тях данни. Съдът е категоричен, че тази норма не поставя ограничения по отношение на данните, до които се разрешава достъп, а изразът "за нуждите на оперативно-издирвателната дейност" е общ и не дава гаранции за спазване на чл. 32, ал. 1 от конституцията ни, според който личният живот на гражданите е неприкосновен. "Не е установен способ за съблюдаване на конституционния принцип по отношение правото на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния живот на отделната личност, както и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име", мотивират се съдиите.

В чл. 5, ал. 2 и ал. 3 от наредбата е уредена възможността разследващите органи, прокуратурата и съдът "за нуждите на наказателния процес", а службите за сигурност "в случай на необходимост, свързана с националната сигурност", да получат от визираните предприятия достъп до съхранявани от тях данни след представяне на писмено искане. Според ВАС така формулиран, текстът не създава условия за възпрепятстване на злоупотреби с възможността да се нарушават конституционно гарантирани права на гражданите. Не е предвидено и препращане към специалните закони - НПК, Закона за специалните разузнавателни средства, Закона за защита на личните данни, в които са конкретизирани предпоставките за достъп до определени лични данни.

Според съдиите наредбата противоречи и на чл. 8 от Европейската конвенция за защита правата на човека, според който всеки има право на зачитане на неговия личен и семеен живот, на неговото жилище и тайната на неговата кореспонденция, а намесата на държавните власти в ползването на това право е недопустима. Изключение от този принцип конвенцията допуска при изчерпателно изброени хипотези - случаи, предвидени в закон и необходими в едно демократично общество в интерес на националната и обществената сигурност или на икономическото благосъстояние на страната, за предотвратяване на безредици или престъпления, за защита на здравето и морала или на правата и свободите на другите.

Източник: в-к "Труд", 15 декември 2008, 33 стр.


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com