Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

До 10 февруари ДАИТС ще изготви проектозакон за достъп до пространствените данни (2-2-2009)

Цялата нормативна база трябва да влезе в сила през 2010 г. Българската инфраструктура ще бъде значима част от Европейската база за пространствени данни. Тя обединява данни, технологии, политики, стандарти, както и човешки ресурси, необходими за бърз обмен на пространствена информация.

Проект на Закон за достъп до пространствените данни ще изготвят експертите от ДАИТС в срок до 10 февруари. Това заяви Лиляна Турналиева–Цолова, началник отдел "Пространствена база данни и управление на риска” в държавната агенция на пресконференция на 28 януари в София, на която присъстваха ръководителят на отдела за пространствени бази данни в Обединените изследователски центрове (ОИЦ) към Европейската комисия Алесандро Анони и председателят на ДАИТС Пламен Вачков. Алесандро Анони беше на работно посещение в България на 27 и 28 януари, което беше организирано от ДАИТС и Агенцията за устойчиво развитие и евроинтеграция (АУРЕ). АУРЕ има споразумение с Обединените изследователски центрове за общи действия при използване на пространствена информация в областта на околната среда, земеделието, транспорта, управлението на риска и сигурността.

Проектът е включен в програмата за полугодието на Министерския съвет, като този нормативен акт ще бъде внесен от вицепремиера и министър на външните работи Ивайло Калфин в качеството му на принципал на ДАИТС. Специалистите от агенцията трябва да внесат документа във Външно министерство до 15 февруари, поясни Турналиева-Цолова. Прилагането на Европейската директива 2007/02/EU-INSPIRE е задължително за всяка държава-членка на ЕС, включително и България. Самият закон трябва да премине през одобрение от Министерския съвет и от Народното събрание до 15 май тази година – това е срокът, заложен от ЕК. По аналог на Закона за електронните съобщения, се очаква Законът за достъп до пространствените данни (ЗДПД) да бъде приет по-рано и да има гратисен срок от една година, в който съответните засегнати страни да се подготвят за промените, и едва тогава ще влязат в сила и наредбите към този нормативен акт. Идеята е цялата нормативна база да бъде активно действаща през 2010 г., каза Пламен Вачков.

На пресконференцията беше представена Програмата за национална инфраструктура за пространствена информация. Прилагането й ще доведе до лесен достъп до геопространствени данни, които се съхраняват от институциите; бърза реакция при природни бедствия и извънредни ситуации, подобряване на планирането и вземането на решения; модернизиране на административните услуги, създаване на възможности за публично–частно партньорство при предоставянето на допълнителни услуги. Българската инфраструктура ще бъде значима част от Европейската база за пространствени данни. Тя обединява данни, технологии, политики, стандарти, както и човешки ресурси, необходими за бърз обмен на пространствена информация.

ДАИТС разработва проект за оперативно съвместяване на геоинформационните системи (ГИС) и геопространствените данни (ГПД) в държавната администрация с финансиране от Оперативна програма „Административен капацитет”. Средствата за проучвателните и аналитичните дейности са от Европейския социален фонд, а обезпечаването на базовия софтуер за изпитване на оперативната съвместимост в ГИС – от Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът предвижда разработване на тестова среда, която ще покаже как ще действа бъдещият единен портал за геоинформация, включително съвместяването на пространствените данни и тяхната референтна проверка. Проектът е насочен към интегрирането и стандартизацията на услуги, свързани с пространствени данни, предоставяни от различни административни структури – министерства, общини. Той ще подготви технологията за изграждане на единен портал за гео-пространствена информация, изпълнявайки изискванията на директивата.

INSPIRE има 5 основни компонента:

1. задължение на националните институции за документиране на всяка налична информация с цел създаване на метаданни от страните-членки на ЕС; 2. съвместимост на пространствените данни и на услугите, свързани с тях, което да даде възможност за лесно използване и трансформиране на данни от държавите-членки към ЕС и обратно; 3. задължение за изграждане на мрежови услуги – визуализация, търсене, изтегляне на данни от гражданите; 4. задължение за определяне на политика за пространствените данни за различните услуги, свързани с тези данни; 5. изграждане на съответната координирана структура – трябва да има отговорни лица на национално ниво за координацията и за оперативната съвместимост на данните.

“В момента регионалното и земеделското министерство не си говорят, данните на двете ведомства не са съвместими. Това обаче не е феномен единствено за България, каза Кристиян Миленов, изпълнителен директор на АУРЕ, - Европейската статистическа служба Eurostat поддържа информация за 8100 общини в Италия, докато в регистрите на самата италианска държава се водят 8124 общини. Идеята на INSPIRE е именно да се постигне синхронизиране и лесен обмен на данни между отделните страни-членки”.

Препечатано от Computerworld


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com