Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Прокуратурата ще поддържа и развива информационната система за противодействие на престъпността (5-11-2009)

Правителството отмени сега действащата и прие нова наредба за Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП). Това се налага от влезлите в сила промени в Закона за съдебната власт (юни 2009 г.), с които се изменят и разпоредбите в частта за ЕИСПП. Основната промяна е в преминаването на задължението за изграждане, поддържане и развиване ядрото на ЕИСПП от Министерството на правосъдието към прокуратурата.

Единната информационна система за противодействие на престъпността е съвкупност от автоматизирани информационни системи и се състои от централна компонента (ядро), свързана със системи на съдебната и на изпълнителната власт, които обработват информация за събития и обекти и в цялост осъществяват единно информационно осигуряване на дейността по противодействие на престъпността.

Наредбата определя реда и начина за изграждане, поддържане, използване и развитие на ЕИСПП, както и взаимодействието между органите на съдебната власт, министерствата на вътрешните работи, на правосъдието, на отбраната и на финансите и Държавната агенция „Национална сигурност” за осигуряване на функционирането на системата.

Определят се и съставът и функциите на Междуведомствения съвет на ЕИСПП, чийто председател е главният прокурор или определен от него представител.

Очакваше се изграждането на ЕИСПП да създаде условия за информационно осигуряване на дейността по противодействие на престъпността, прозрачност и публичност в работата на органите на съдебната власт, и да се постигне по-голяма ефективност в борбата с престъпленията.

ЕИСПП се състои от централна компонента (ядро) на системата, свързана със системи на съдебната и на изпълнителната власт, които обработват информация за събития и обекти от наказателния процес и изпълнението на наказанията и в цялост осъществяват единно информационно осигуряване на дейността по противодействие на престъпността.

Според приетият от правителството на Сергей Станишев в края на 2007 г. ред и начин на взаимодействие на органите на съдебната власт и министерствата за осигуряване функционирането на Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП), ядрото на ЕИСПП трябваше да бъде изградено, поддържано и развивано от Министерството на правосъдието. С него се очакваше да се свързват ведомствените информационни системи на органите на съдебната власт, МВР и МО, които осигуряват информация за разследването от полицейските, военно-полицейските и следствените органи в досъдебното производство; досъдебното и съдебното производство и производството по изпълнение на наказанията в обхвата на дейността на прокуратурата; съдебното производство по наказателни дела; съдимостта; изпълнението на наказанията и следствените арести; българските документи за самоличност; постоянен адрес на физическо лице; регистрация в регистър БУЛСТАТ.

Препечатано от Computerworld


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com