Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

България на първо място сред страните от ЕС по предоставяне на високоскоростни широколентови връзки (6-4-2009)

България е отбелязала значителен напредък в областта на прилагане на регулаторната рамка в сравнение с предходния период, като в редица области нашата страна е успяла да навакса изоставането си. Това бе констатирано по време на днешната среща на председателят на ДАИТС Пламен Вачков с Параскеви Миху, началник на отдела, наблюдаващ прилагането на регулаторната рамка за електронни съобщения в България и с Райналд Крюгер, началник отдел „Процедури, свързани с националните регулаторни мерки”. Председателят на ДАИТС обсъди днес с Европейската комисия констатациите за България в 14-ия редовен доклад на Комисията за развитието на пазара на електронни съобщения. Срещите са в рамките на заседанието на Съвета на министрите на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика, което се провежда в Брюксел. Посочено бе още, че пазарът на електронни съобщителни услуги в България е един от най-динамичните в ЕС, доказателство за което е фактът, че делът на инвестициите в електронни мрежи у нас е най-високият сред страните от ЕС спрямо БВП на страната. В резултат на това, България е на първо място сред страните от ЕС по предоставяне на високоскоростните широколентови връзки, като според данните на ЕК 46.5% от фиксираните широколентови линии са със скорост над 10 Mbps. Държавата, която се нарежда на второ място по този показател – Швеция, е с 10 пункта след нашата страна, като разполага с 36% широколентови линии със скорост над 10 Mbps.

Двете страни изтъкнаха, че все още има необходимост от предприемане на активни мерки за подобряване на условията за потребителите в редица области. Например, операторът със задължение за предоставяне на универсалната услуга, все още не е осигурил наличието на единен телефонен указател на всички абонати.

ЕК настоява за спешно въвеждане на преносимостта на фиксираните номера, както и за повишаване на ефективността на процедурата за пренасяне на номерата в мобилните и фиксирани мрежи. Това се налага от една страна с оглед улесняване на прилаганата към момента процедура за запазване на номерата при смяна на мобилния оператор, а от друга, осъществяване на подготовка за прилагане на новата еднодневна процедура, която ще бъде въведена с промяната на действащата регулаторната рамка. Друг важен въпрос според ЕК, е намаляване на цените за терминиране в мобилните мрежи, които в момента са най-високите в ЕС, независимо от факта, че средната цена за разговорите е една от най-ниските в ЕС и крайният потребител не е засегнат.

В тази връзка ЕК счита, че Комисията за регулиране на съобщенията следва да използва всички налични регулаторни механизми за създаване на повече прозрачност и конкуренция на пазара, с оглед създаване на допълнителни стимули за използването на ИКТ от гражданите и бизнеса, включително повишаване на проникването на широколентовия достъп. Бяха обсъдени и някои от мерките в новата Стратегия за развитие на широколентовия достъп в България, като се постигна съгласие, че в регионите, където пазарът не е в състояние да предложи услуги, би било удачно използването на публично финансиране, за изграждането на необходимата широколентова инфраструктура.


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com