Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Измененията в ЗЕС отново в противоречие с Директива 2006/24 (9-3-2009)

На 6-ти март 20009 г. в Държавен вестник бяха обнародвани широко дискутираните изменения в Закона за електронните съобщения. Един от най-съществените моменти в новата правна уредба е регулирането на събирането на данни за потребителите от страна на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги. Тази тематика получи особено силен отзвук в обществото, най-вече покрай дискусиите относно законосъобразността на известната Наредба 40 относно запазването на данните на потребителите. Вследствие на обжалването на тази наредба пред Върховния административен съд, тя беше частично отменена, а в Народното събрание започнаха широки дебати за преосмисляне на режима на събиране на данните за потребителите и за предоставянето им на съответните държавни органи като МВР и ДАНС.

Измененията, които влизат в сила на 10 март, се състоят в следното: 1.Събирането на данните вече може да се осъществява единствено за разкриване и разследване на тежки престъпления и компютърни престъпления. До голяма степен ограничаването на обхвата на закона до „тежки престъпления" отговаря на предложенията на експертите в процеса на дискусиите и е в съответствие с Директива 2006/24. 2.Запазен е срокът на запазване на данните - 12 месеца. Това е важно уточнение, тъй като в дебатите имаше идеи този срок да бъде изменен на 6 или 24 месеца. 3.Определени са данните, които могат да бъдат събирани; 4.Запазено е ограничението, че данните не могат да разкриват съдържанието на съобщенията; 5.Определено е данните се унищожават след изтичане на 12 месечния срок; 6.В съответствие с решението на Върховния административен съд са определени гаранции за предоставянето на данните на държавните органи. Съгласно чл. 251, ал.4 данните се събират, съхраняват и използват при условията и по реда на Закона за специалните разузнавателни средства и Наказателно-процесуалния кодекс.

Измененията в правната уредба на запазването на данни за потребителите трябваше да бъдат насочени към съобразяване на Закона за електронните съобщения с Директива 2006/24. Осигуряването на гаранции за достъпа до данните и определяне на събирането им за тежки престъпления до голяма степен постигат целеното съответствие.

Все пак обаче законодателят отново е допуснал отклонение от изискванията на Директива 2006/24 и това отклонение отново се изразява в прекомерно разширен обхват на случаите, в които могат да се събират данни за потребителите. Отклонението на ЗЕС от Директива 2006/24 се състои в следното: 1.Съгласно чл. 1 от Директива 2006/24 данните могат да бъдат събирани единствено за целите на „разследването, установяването и преследването на тежки престъпления, по смисъла на правото на съответната държава-членка; 2.Чл. 251, ал. 1 посочва, че освен за тежки престъпления данните могат да бъдат събирани и за нуждите на разкриване и разследване на компютърни престъпления. 3.Тежки престъпления по смисъла на чл. 93, т. 7 от Наказателния кодекс са тези, за които се предвижда наказание лишаване от свобода повече от 5 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна; 4.Компютърните престъпления не са тежки престъпления по смисъла на Наказателния кодекс. Единственото изключение от това правило е чл. 319, ал. 8 от НК, който предвижда при тежки последици от копиране, използване или осъществяване на достъп до компютърни данни в компютърна система без разрешение по отношение на информация, представляваща държавна или друга защитена от закон тайна наказание лишаване от свобода от 1 до 8 години.

От посоченото може да се направи извод, че чл. 251, ал. 1 от Закона за електронните съобщения отново разширява неправомерно и в отклонение от Директива 2006/24 случаите, в които могат да бъдат събирани данните за потребителите.

Притеснителното в случая е, че компютърните престъпления, които са сравнително разнообразни и обхващат повечето действия в Интернет, могат да бъдат подходящ повод за предоставяне на данните на потребителите в почти всички ситуации.

За разрешаването на този въпрос и привеждането на ЗЕС в съответствие с Директива 2006/24 може да се предприеме едно от следните действия: 1.Промяна в чл. 251, ал. 1 на Закона за електронните съобщения като думите „и престъпления по глава девета "а" от Наказателния кодекс" бъдат заличени; 2.Изменение на Наказателния кодекс и увеличаване на наказанията за компютърните престъпления на над 5 години, за да могат те да бъдат квалифицирани като тежки по смисъла на Наказателния кодекс.

Адв. Николай Кискинов 06 Март 2009 г.

Препечатано от Computerworld.bg


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com