Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

България да влезе в топ 30 по е-правителство, поиска Николай Василев (15-3-2009)

В последната класация за 2008 г. за готовността на страните да използват електронно правителство България е поставена на 43 място в света, изпреварвайки Румъния и Гърция. Ние обаче не сме доволни, искаме да „репликираме" опита на по-напредналите страни, като целта ни е за няколко години страната ни да бъде в топ 30. Това заяви министърът на държавната администрация Николай Василев на 10-та юбилейна Национална конференция по електронно управление, организирана от ICT Media със съдействието на МДААР, ДАИТС, Националното сдружение на общините в България, Фондация за реформа в местното самоуправление и ПРООН. В конференцията взеха участие още Пламен Вачков, председател на ДАИТС, Хенри Джаклин, постоянен представител на ПРООН в България, Гинка Чавдарова, председател на НСОРБ, Гинка Капитанова, председател на ФРМС, Ираван Хира, генерален мениджър на HP България, Румяна Цанкова, търговски директор в Oracle България, и Веселин Янков, представител на Novell за България.

Специално участие в семинарната програма взеха Иво Ивановски, министър на информационното общество на Р. Македония, и Франсиско Гарсия Моран, генерален директор на дирекция „Информатика" към Европейската комисия.

„Основната ни задача е създаване на ефективна, модерна и прозрачна администрация, способна да посрещне високите очаквания на българския бизнес и граждани. За 3 години и половина постигнахме напредък в 4 области - нормативната база, техническото оборудване, обучението по ИТ и проекти, полагащи основните на е-управление и е-обслужване", заяви министър Василев. Сред приетите закони и подзаконови актове той изтъкна Закона за е-търговията, Закона за електронното управление („авангарден дори за повечето страни в ЕС"), Наредбите и инструкции към този закон, както и одобрената Национална рамка за оперативна съвместимост на ИС в изпълнителната власт. По отношение на техническото оборудване в държавната и общинска администрация през последните 3,5 г. са доставени над 13 500 настолни и преносими компютърни системи, периферна техника (МФУ, принтери, скенери, UPS и др.) - общо над 5000. „Сега всяка община, област, дори малките кметства са добре оборудвани с техника, - заяви Николай Василев. - Всяка администрация разполага с поне 2 електронни подписа или общо над 3650 е-подписа. Днес администрацията ни е по-добре оборудвана дори от държави в ЕС. Освен това в над 100 администрации са внедрени софтуерни системи за вътрешен е-документооборот, а 4 администрации са преминали към безхартиени заседания", допълни министърът. Той посочи, че към март 2009 г. близо 80% от компютрите са модерни и бързи, т.е. ползват процесори с тактова честота над 1,4 GHz. 13% са базирани на чипове 600 MHz до 1,4 GHz.

Сериозни са и постиженията в областта на ИТ обучението. Досега такова са преминали успешно 64 553 души, като за периода 2008 до юни 2009 г. те ще са близо 21 000. „Броят на сертифицираните служители за последната година и половина е над 7600, или общо разполагаме с армия от близо 23 хил. обучени кадри, част от тях от системата на МВР, преминали обучение в изградените телецентрове, заяви Николай Василев. - Вече сме се договорили с министъра на образованието Даниел Вълчев през тази година да се наблегне на ИТ обучението на учителите, като до края на 2009 г. курсовете ще бъдат посетени от над 6000 преподаватели." Според него самото обучение не е формално, тъй като България е на първо място в ЕС по успеваемост на тестовете след курсовете.

45 млн. лева инвестиции в системи

В проекти, полагащи основните на е-управление и е-обслужване, за 3,5 г. са инвестирани близо 45 млн. лв., като сред тях са административна система за управление на чакащи клиенти, Националният здравен портал, интеграционната система за е-правителство, разработена от HP България, пилотните проекти за е-области в Бургас, Ст. Загора и Добрич, (които обаче заради бюджетни ограничения няма да бъдат продължени през т.г.). „Системата за единен фиш на ГКПП само за 6 месеца увеличи приходите на граничните пунктове с 68%, като на Капитан Андреево ръстът е 86%, а на Калотина - със 113%, каза министърът. - Във финансово изражение резултатът е 11 млн. лв. повече за шестте месеца, а за 1 г. ефективността ще е с повече от 20 млн. лв." По Оперативна програма „Административен капацитет" МДААР са получили 159 проектни предложения за развитие на електронно управление, като предвидените за октомври т.г. средства по този приоритет са за около 20 млн. лв. Според Пламен Вачков, председател на ДАИТС, оптичната мрежа на ДА е факт, тя свързва всички 28 областни администрации с капацитет 2,5 Gbps. „До края на мандата ще осъществим видеоконферентна връзка с областните администрации, наличният капацитет вече го позволява, каза той. - Мрежата ще се доизгражда, но с включването на МФ (НАП и Агенция Митници) годишната икономия на средства е над 40 млн. лв., а тази сума от спестени разходи ще расте с поскъпване на услугите и нарастване потребностите на е-администрация", добави Вачков. Влезе в действие Центърът за реакция на компютърни инциденти, като скоро всички в администрацията и особено системните администратори ще почувстват ползата от него. Предстои сертифициране на този център, започва обучение на контактните лица от ведомствата за докладване на инциденти.

На хоризонта

През април ще се приеме Закон за пространствените бази данни, който е иновативен и за ЕС. „Ще се въведе порядък в използването на тези бази данни. Смятам че, така ще накараме ИС да си говорят помежду си, а след това и със системите на бизнеса", каза още председателят на ДАИТС. Сред звената в ДАИТС, подпомагащи процесите за е-управление и е-правителство, са също телецентрове, „корейският" ИКТ център, суперкомпютърният център, както и центърът за IPv6 (втори в Европа). „Предстои формиране на подход за ШЛ достъп, като бюджетът на ЕК в тази област е около 1,25 млрд. евро. - каза Вачков. - У нас има проблеми в отдалечените региони, затова спешно трябва да се приеме стратегията за ШЛ достъп. До дни ще създадем и консултантско бюро за стандарта ISO 27001." „Правителствата и на двете държави (България и Македония) имат лидери с визия да инвестират в ИКТ в обществения сектор. С помощта на ИКТ се покриват 3 области - продуктивност, прозрачност и ефективност, заяви Иво Ивановски, министър на ИО на Р. Македония. - Гражданите винаги търсят услуги от администрацията, а с ИКТ ведомствата могат да обменят по-бързо информация. В миналото всичко беше на хартия, пращано по поща, като за услуга отнемаше на администрацията 60 до 90 дни. Сега всичко е безхартиено, някои услуги се развиват по-бързо, други по-бавно, но срокът за една услуга е вече 3 до 7 дни. Общественият сектор има нужда от непрекъснато наблюдение, като ръководителите трябва да могат да виждат докъде е стигнал всеки отделен случай", допълни Ивановски.

ЕК: нужно е повече сътрудничество

България прави сериозни усилия в областта на е-управление и е-правителство, заяви Франциско Гарсия Моран, генерален директор на дирекция „Информатика" в ЕК. Според него обаче е необходимо повече коопериране. Комисията подготвя редица директиви, чиято цел е страните членки да намалят всички бариери за отдалечено отваряне на нов бизнес (по електронен път) във всяка отделна страна. Предвижда се също оперативна съвместимост на публичните услуги между отделните страни, като европейската стратегия се разработва в момента и ще бъде представена в Малмьо през декември 2009 г. До края на годината трябва да е готова и работната рамка (набор от инструкции как администрациите могат да работят съвместно в областта на е-услуги) - ISA програма. Разработва се и проект на система за е-поръчки PEPPOL (Pan-European Public eProcurement On-Line), така че всяко предприятие от страните членки да може да кандидатства за обявените търгове и да контактува със съответната администрация само по електронен път, заяви Моран. Според Гинка Чавдарова от НСОРБ, пред общините стоят въпроси в 3 области: прозрачност на местните изборни представители, както и достъп до общински услуги за хора от периферните населени места извън центъра на общината (общините често обхващат 25 до 30 населени места, понякога и над 100). „В някои кметства изграждаме с донорски програми комюнити центрове за местните хора, каза Чавдарова. - Третият въпрос е свързан с ежедневното участие на гражданите в общинското управление. Гражданите искат и трябва да участват в обсъждането, вземането и изпълнението на решения на общинско ниво."

Общественият сектор е стратегически

за HP вече повече от 60 г., като разработваме и внедряваме решения за правителства, за органи на местно и централно управление, както и в областта на здравеопазването, образованието и военно-промишлената сфера, заяви Ираван Хира, генерален директор на HP България. „С придобиването на EDS добавихме още услуги за държавната администрация. Например в Лондон бе създадена система за градския транспорт - карти с ваучер, с която гражданите могат да ползват всички видове превозни средства, като проверяват какви средства са останали във ваучера", допълни мениджърът. Според него от обществения сектор се очаква оптимизация на разходите, висока степен на сигурност на личните данни, прозрачност, съвместимост с нормативните документи. „Всичко това е реализуемо с ИКТ решения, които освен това дават възможност за лесна и бърза трансформация", каза Ираван Хира, представяйки рамката за е-правителство на HP. „Този модел за изграждане на различни системи за е-управление, се базира на SOA архитектура, методи за виртуализация, канали за достъп до информация през web или мобилни устройства. Важно е също да има система за контрол и управление на самоличностите", допълни шефът на HP България.

Как изглежда е-правителството?

Все едно да накараш петима слепи да опишат слон, един ще оприличи опашката му на въже, друг ще разпознае в хобота змия, обясни нагледно сложното конструиране на е-администрация Константин Стериадис, консултант от Oracle Гърция. Според него е-правителството включа всевъзможни технологии, включително за обмен на данни, оптимизация за уеб достъпа, контакт центрове и т.н. С помощта на Oracle Fusion Middleware може да се осигури необходимата спойка между отделните елементи - от инфраструктурата до виртуалната организация. Петте стълба на решението за е-администрация включват инфраструктура за развитие и хостване на приложения, SOA архитектура и BPM решения за автоматизиране на процеса по интегриране на приложения, бизнес интелигентност за управление на бизнеса, управление на самоличностите за гарантиране на сигурността и на върха е Enterpise 2.0, обединяващ всички по-долни слоеве. В Гърция Oracle участва в проекта HERMES - правителствен портал, даващ достъп на гражданите до информация и услуги на администрацията. Бюджетът на проекта е 10 млн. евро, възложител е гръцкото МВР, а UniSystems е изпълнителят. „С HERMES се създава едно място за пазаруване, оперативна съвместимост между ведомствата - всяко министерство се свързва с портала, базирано на грид технология върху Oracle СУБД. Порталът се явява един вид електронен диригент на обществения сектор - хоства процеси в полза на гражданите", обясни Стериадис. Юбилейната конференция бе допълнена от присъствието с щандове на представители на министерствата на държавната администрация и административната реформа, на регионалното развитие и благоустройството и на финансите, както и на ДАИТС. В рамките на двата дни на събитието представители от ИТ дирекциите и оперативните програми към тези ведомства споделяха опита и възможностите за сътрудничество. Свои специализирани ИКТ решения, идеи и проекти в сферата на електронното управление представиха лидери в тази област като HP България, Escom (с Novell и Trend Micro), Oracle, Акстър, Апис България, Банк Хай Сис, Fadata, Intercomponentware, Kontrax, Performance/Data Concept, S&T (с EMC), Стемо и др.

Препечатано от Computerworld


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com