Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

ЕС се довери на електронния полицай (22-2-2010)

- Г-жо Михайлова, какви нови възможности ни дава положителната оценка за съответствие от Европейската комисия на Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК)?

- Комисията по този начин признава, че сме изградили достатъчно надеждни системи за управление и контрол на структурните и на кохезионния фонд. ЕК вече ни позволява да получим междинни плащания по всички оперативни програми. Без тези оценки получаването на този свеж финансов ресурс нямаше да бъде възможно.

Всъщност имаше двегодишно забавяне при получаването на оценките. Ние трябваше да наваксваме в рамките на 6 месеца и да ревизираме още веднъж процедурите и цялата документация, така че те да съответстват на европейските изисквания.

- На какво се дължеше двегодишното забавяне? Оказва се, че е възможно проблемите да се изчистят само за половин година.

- Явно е имало много недостатъци и пропуски точно в процедурите, по които се управляват оперативните програми. Документацията не е била разписана достатъчно подробно. Един проблем, който е валиден за всички оперативни програми, е този, свързан с информационната система за управление и наблюдение. В тази система пропуските бяха много, но те наистина се преодоляха в рамките на 2-3 месеца веднага след като започна новият правителствен мандат.

- Става въпрос за "електронното ченге" - информационната система за управление и наблюдение. Какъв е принципът, на който работи тази програма?

- Тя позволява проследяване на цялостния процес на работа по оперативните програми: стартиране на процедурите, набиране на оферти, информация кои са кандидатите, какви проектни предложения е имало и как те са оценени. След това се следи кога точно са преведени плащанията, дали има установени нередности, връзката между отделните проекти. Системата позволява да се види веднага, ако има нередности.

- Губеха ли се данни преди системата да стартира?

- Да кажем, че информацията е била непълна.

- Вие казахте, че ОПАК е програмата, по която има най-добро изпълнение. На какво се дължи това?

- По тази програма имаме доста голям брой бенефициенти - над 250. На практика са договорени 40% от общия бюджет по програмата, като разплащанията в сравнение с всички други оперативни програми са най-високи - 21 на сто от общия ресурс.

- Дайте примери за по-мащабни проекти, които се изпълняват по тази програма.

- Стартираме няколко процедури във важни за страната области като административната, образователната и здравната реформа. Основни цели в предприемането на тези реформи са подобряване на контрола на изразходване и адекватно разпределение на финансовия ресурс, насочване на парите към приоритетни дейности и подобряване на услугите за гражданите.

Един успешен проект, който в момента се изпълнява от Столичната община, е за изграждане на електронна система за достъп до данни за градоустройственото планиране и архива. Това са справки, за които гражданите няма да се редят на опашки, а ще ползват в интернет. За по-добра администрация имаме няколко проекта. Сега започва съставянето на анализ за състоянието на държавната администрация и оптимизирането на държавните структури. Знаете, че се разработва нов модел на заплащане на служителите.

- ОПАК свързана ли е с новия модел на заплащане?

- В момента моделът се разработва без участието на ОПАК. Ако се наложи разработване на допълнителни анализи или проучване на чуждия опит при заплащането на администрацията, програмата би могла да предостави финансиране за такива проучвания.

- Премиерът каза, че пряко договаряне с изпълнители по проекти, финансирани от ЕС, може да се прави само при смъртен случай. Това ли е най-големият проблем, който срещате по оперативните програми?

- Има много проблеми, когато говорим за работата с общините. Действително един от тях е недоброто познаване на Закона за обществените поръчки. Проблем е и неспазването на всички процедури и изисквания, както и неводенето на документация по коректния начин. Има и грешки и поради недобрата организация на работата. Правим всичко възможно да помагаме. Дори сме изпреварили идеята за наръчник какво не трябва да се допуска при управлението на проекти. На интернет страницата на ОПАК такъв наръчник има от няколко месеца.

- Има ли вероятност да се връщат пари по вече започнати проекти?

- Изпълнението на програмата върви много добре. Разбира се, ако бъдат открити нередности по който и да е проект, бенефициентът е отговорен за възстановяването на парите.

- До този момент има ли такива случаи?

- Случвало се е да откриваме нередности. Тези дейности се прекратяват и парите се връщат в държавната хазна, която е предоставила авансовото финансиране.

- Има ли проекти, при които има съмнения за престъпление?

- Да, текущо се прави разследване от европейския орган за борба с измамите (ОЛАФ) и очакваме резултатите. В момента по тази програма се разследват четири проекта. Не всички са големи, има и такива с бенефициенти неправителствени организации. Нека да мине разследването и ще дадем повече информация.

- Кои са общините отличници по ОПАК?

- Предимно големите общини. Много добре работят във Варна, Бургас, Плевен, Габрово.

- Каква е максималната сума, която може да се усвои по програмата до 2013 година?

- Целият бюджет на ОПАК е 153,670 млн. евро. След положителната оценка като междинни плащания можем да получим 132,156 милиона евро.

- Има ли връзка между това колко ще усвоим до края на 2013 г. и колко ще получим през следващата финансова рамка?

- Разбира се. Ако програмите не вървят добре според предварителния график, в началото на 2012 г. автоматично се задейства механизъм за орязване на средства, което ще се отрази в следващата финансова перспектива. Финансовата рамка, която получихме за 2007-2013 г., е сред най-добрите в ЕС. Но нашата администрация сега изгражда капацитет за усвояване на пари от структурните фондове. Всички други европейски страни в първите години на усвояването са имали големи проблеми. Ние сме си направили план, според който трябва да усвоим 100% от парите по ОПАК, за която отговаря Министерството на финансите.

- Какъв е средният процент на усвояване в първите години? Къде се намираме ние в сравнение с другите страни от ЕС?

- Не сме толкова зле. Например Гърция при първата си финансова рамка е била много зле. Почти нищо не са усвоили. От третата изграждат административен капацитет и структура. Сега са едни от шампионите на ЕС по усвояване.

От Pressboard.info, 22 февруари 2010


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com