Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Българо-Английски и Английско-Български речник


PASSAGE
PASSAGE-WAY
PASSANT
PASS-BOOK
PASSE
PASSEMENTERIE
PASSENGER
PASSENGER-PIGEON
PASSE-PARTOUT
PASSER-BY
PASSERINE
PASSIBLE
PASSIM
PASSING
PASSING-BELL
PASSION
PASSIONAL
PASSIONATE
PASSION-FLOWER
PASSIONLESS
PASSAGE
I.
1. преминаване, прекосяване, рейс (морски, въздушен), течение (на времето), такса за пътуване/преминаване

to have a good/bad PASSAGE пътувам добре/зле (по море, по въздуха)

to book a PASSAGE купувам си билет (за параход)

to work one's PASSAGE плащам си билета с работа на парахода

2. прелет, пасаж (на птици)

birds of PASSAGE прелетни птици

3. преминаване, преход (от едно състояние в друго)

4. път, проход, достъп, вход, право на преминаване

to force a PASSAGE пробивам си път

no PASSAGE this way минаването оттук забранено

5. коридор, пасаж, галерия

6. приемане, одобряване (на законопроект)

7. анат. канал, тръба, ход, проход, път

back PASSAGE разг. ректум, анус

front PASSAGE разг. вагина

the long PASSAGEs разг. бронхите

8. пасаж, откъс

9. произшествие, случка, събитие, епизод

PASSAGE of/at arms стълкновение, борба, спор, препирня

10. рl разговор, разменени думи, разправия

to have angry PASSAGE s with someone разменям остри думи с някого

PASSAGEs of confidence интимни разговори, взаимно поверяване на тайни

11. физиол. ходене по голяма нужда

II. 1. карам (кон) да върви на една страна, движа се на една страна (за кон)

2. преминавам, пресичам

*Found*

Начало


portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com