Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Българо-Английски и Английско-Български речник


PAST
PASTA
PASTE
PASTEBOARD
PASTEL
PASTERN
PASTEURIZATION
PASTEURIZE
PASTICCIO
PASTICHE
PASTIL
PASTILLE
PASTIME
PAST MASTER
PASTOR
PASTORAL
PASTORALE
PASTORATE
PASTRY
PASTRY-COOK
PAST
I.
1. минал (и грам.), изминал, изтекъл

in ages PAST and gone в минали времена, отдавна

in times PAST някога, в миналото

for some time PAST от известно време

2. бивш, някогашен

II. 1. минало

it is a thing of the PAST това принадлежи на миналото

2. грам. минало време

III. 1. (по) край, оттатък, отвъд, по-нататък от

he ran PAST me той изтича покрай мен

2. след, по-късно от

it is PAST 10 o'clock минава 10 часа

at ten minutes PAST one в един часа и десет минути

the train is PAST due влакът e закъснял

3. за възраст повече от, над

4. който надминава, не е вече годен за свръх

PAST endurance/bearing непоносим

PAST all belief съвсем невероятен

PAST comprehension непонятен

PAST cure неизлечим

to be PAST praying for/PAST help в безнадеждно положение съм, не може да ми се помогне, непоправим съм

to be PAST caring вече ми е безразлично

to be/get PAST it sl. не ме бива вече

I wouldn't put it PAST him (to) разг. никак не бих се учудил (той да направи нещо недостойно)

IV. adv I saw him walk PAST видях ro да минава

the years flew PAST годините летяха

to run PAST минавам тичешком

*Found*

Начало


portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com