Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Българо-Английски и Английско-Български речник


PATCH
PATCHILY
PATCHINESS
PATCHING
PATCHOULI
PATCH TEST
PATCHWORK
PATCHY
PATE
PATELLA
PATEN
PATENCY
PATENT
PATENTEE
PATER
PATERFAMILIAS
PATERNAL
PATERNALISM
PATERNITY
PATERNOSTER
PATCH
I.
1. кръпка

PATCH pocket външен джоб

2. парче пластир за рана

3. тъмна превръзка на око

4. изкуствена бенка

5. (малко) парче земя, парче земя, засята с някаква култура

6. парче (нце), къс (че), остатък

7. воен. униформен знак (пришит към унифор мата) за различните родове войски

in PATCHes туктам, на отделни места, от време на време, в отделни моменти

not to be a PATCH on someone /something не мога да се сравня с някого/нещо, нищо не представлявам в сравнение с някого/нещо

to strike a bad PATCH имам лош късмет, не ми върви (за известно време)

II. 1. кърпя, закърпвам, слагам кръпка на (и с up)

2. служа за кръпка (за плат)

3. прен. скърпвам как да е (обик. с up)

4. оправям, уреждам, изглаждам (спор и пр.) (обик. с up)

5. правя/съшивам от отделни парчета (напр. юрган)

*Found*

Начало


portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com