Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Българо-Английски и Английско-Български речник


PATENT
PATENTEE
PATER
PATERFAMILIAS
PATERNAL
PATERNALISM
PATERNITY
PATERNOSTER
PATH
PATHETIC
PATHETICALLY
PATHFINDER
PATHLESS
PATHOLOGICAL
PATHOLOGIST
PATHOLOGY
PATHOS
PATHWAY
PATIENCE
PATIENT
PATENT
I.
1. очевиден, явен

2. патентован

PATENT medicine специалитет, лекарство, което се купува без рецепта

PATENT leather лак, лачена кожа

3. разг. нов, оригинален, остроумен, прен. хитър

nothing PATENT sl. нищо особено, не кой знае какъв

4. отворен, достъпен

5. бот. отворен, разперен (за лист и пр.)

II. 1. патент, монопол, диплом

PATENT office служба за издаване на патенти

2. знак, белег

PATENT of gentility белег на благородство

3. патентован предмет/изобретение

III. v патентовам, изваждам/получавам патент за

*Found*

Начало


portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com